7. Straatkinderen

Di sini Jakarta (7)

 (Straatkinderen Bron: The Jakarta Post dd. 28 juli 2008)

Meer dan de helft van de straatkinderen in het centrum van Jakarta wordt seksueel misbruikt en ruim een derde maakt gebruik van verslavende middelen, zoals sigaretten, lijm, alcohol en opium.

Dit blijkt uit een recent onderzoek van emotionele en gedragsgerelateerde stoornissen bij straatkinderen, verricht door een team van studenten van de medische faculteit van de Indonesische Universiteit in Jakarta. In Jakarta alleen al zijn meer dan 10.000 straatkinderen. In totaal wordt het aantal straatkinderen in Indonesia geschat op ca 170.000.

Deze kinderen vallen ten prooi aan discriminatie, exploitatie door volwassenen en verdovende middelen. Stuk voor stuk oorzaken, die leiden tot beschadiging van hun geestelijke gezondheid, en die zorgen voor emotionele en gedragsstoornissen.

Van de 85 geïnterviewde straatkinderen, in vijf ‘onderkomens’ in het centrum van Jakarta, bleek 60 procent seksueel te zijn misbruikt en 35 procent bleek gebruik te maken van verdovende middelen. Voorbeelden van seksueel misbruik waren o.a. het gedwongen kijken naar pornografische films, het tonen van hun geslachtsdelen, en het aanraken van geslachtsdelen van ‘volwassen’ aanwezigen. Het onderzoek toonde aan dat het seksueel misbruik en het gebruik van verdovende middelen de voornaamste oorzaken zijn van de emotionele problemen van de straatkinderen.

In het onderzoek, dat gedurende mei en juni 2008 werd verricht, kwam men tot de conclusie dat ruim 10 procent van de straatkinderen, voornamelijk jongens in de leeftijd van 10 tot 16 jaar, emotionele stoornissen had. Bijna 30 procent vertoonde gedragsstoornissen, en ruim 11 procent had problemen in relaties met anderen. Bij meer dan 15 procent werd een combinatie van stoornissen geconstateerd.

Symptomen van de stoornissen, waren o.a.: onrust, depressiviteit, minderwaardigheidsgevoelens, angst en pessimisme. Gedragsstoornissen veroorzaakten vaak woede, liegen, ongehoorzaamheid, oneerlijkheid en vechten.

Voor deze straatkinderen moet nog veel worden gedaan….
Misschien iets voor Smaragd?

Glenn Abels